Polityka prywatności

Polityka prywatności

Część I. Postanowienia ogólne

§1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Liberty  Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 207/213 (93-231 Łódź). W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774118 . Nasz NIP to 9820381827. W naszych aktach rejestrowych znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat, takie jak sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Gen. J. Dąbrowskiego 207/213, 93.231 Łódź,
  2. e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. telefonicznie pod numerem: 669 971 185

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 1. „Serwis” strona internetowa www.libertymarine.pl;
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5. Prawo sprzeciwu

 1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .

§7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://libertymarine.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II. Informacje związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w poszczególnych procesach przetwarzania

§8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  2. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu;
  3. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną;
  4. podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§9. Rezerwacja jazdy próbnej

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy rezerwacji pojazdu na czas odbycia jazdy próbnej’
  2. Marketingowym polegającym na:
 • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas za pomocą wiadomości e-mail i wiadomości SMS, analizowaniu jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
 • wykonywaniu do Ciebie połączeń głosowych i przekazywaniu informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas.
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak dokonać rezerwacji pojazdu w celu odbycia jazdy próbnej. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas informacji marketingowych.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1.2) powyżej oraz prowadzenie z Tobą korespondencji.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu.
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną,
  5. kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

  1. trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ową umowę prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  3. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

  1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania;
  2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§10. Uzyskanie informacji o modelu/marce pojazdu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
  2. Marketingowym polegającym na:
 • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas za pomocą wiadomości e-mail i wiadomości SMS, analizowaniu jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
 • wykonywaniu do Ciebie połączeń głosowych i przekazywaniu informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas.
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak uzyskać informacji o modelu/marce pojazdu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas informacji marketingowych.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie oraz prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1.2) powyżej.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu,
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

  1. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  2. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

  1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
  2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§11. Umówienie wizyty w serwisie

 1. Jeżeli Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Umówienia Twojej wizyty w serwisie;
  2. Marketingowym polegającym na:
 • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas za pomocą wiadomości e-mail i wiadomości SMS, analizowaniu jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
 • wykonywaniu do Ciebie połączeń głosowych i przekazywaniu informacji marketingowych na temat produktów, usług, promocji, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych organizowanych przez Nas.
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak umówić wizyty w serwisie. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas informacji marketingowych.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z Tobą oraz prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1.2) powyżej.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu,
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

  1. Niezbędny do zawarcia umowy oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ową umowę prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  3. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

  1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania;
  2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§12. Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji marketingowych.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów;
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu;
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. prowadzenia działań marketingowych przez nas,

albo

 1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,

albo

 1. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§13. Leasing i finansowanie

 1. Jeżeli Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące finansowania i leasingu oraz przedstawienia oferty.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak mogli przedstawić Ci oferty finansowania i leasingu oraz odpowiedzieć na zadawane przez Ciebie pytania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z Tobą, przedstawienie Ci oferty finansowania oraz udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Leasingodawcom,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu,
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§14. Ubezpieczenie

 1. Jeżeli Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące ubezpieczenia pojazdów oraz przedstawienia oferty.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak mogli przedstawić Ci oferty ubezpieczenia oraz odpowiedzieć na zadawane przez Ciebie pytania.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z Tobą, przedstawienie Ci oferty ubezpieczenia oraz udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Ubezpieczycielom,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  3. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu,
  4. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

§15. Sprzedaż Twojej Lodzi lub motorowki

 1. Jeżeli Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące możliwości odkupienia Twojej lodzi oraz przedstawienia oferty.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i przedstawić Ci oferty dotyczącej zakupu Twojego motocykla.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działania zmierzające do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z Tobą, przedstawienie Ci oferty dotyczącej zakupu Twojej lodzi oraz udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  2. podmiotowi udostępniającemu narzędzie do prowadzenia i obsługi Serwisu,
  3. podmiotowi dostarczającemu pocztę elektroniczną.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

  1. Niezbędny do zawarcia umowy oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ową umowę prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia, m. in. pocztę elektroniczną dostarczaną przez Microsoft Corporation, może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli będzie to niezbędne, wówczas odbywać się to będzie na jednej z podstaw w skazanych w RODO.

 

 

Część III. Nasz profil w social media

§16. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
  3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Meta Platforms Ireland Limited, danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Limited.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z portali w mediach społecznościowych może dochodzić do transferów danych poza EOG. Wówczas nastąpi to na jednej z podstaw wskazanych w RODO.

 

 

Część IV. Informacje o plikach cookies

§17. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  1. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;
  3. analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. W przypadkach opisanych w punktach 2.2 oraz 2.4 powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych, wobec czego informujemy, że:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jej działanie,
  2. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w §4 i 5 Polityki,
  3. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
  4. będziemy przechowywali Twoje dane przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych,
  5. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych usług, które oglądałeś w naszym Serwisie.

§18. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 90 dni). Takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie,
 3. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 4. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 21.

§19. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§20. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§21. Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);

w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

  1. Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;

w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

  1. Google Search Console dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;

w celu weryfikacji statusu indeksowania Serwisu oraz zoptymalizowania jego widoczności, a także weryfikacja stanu Serwisu i ogólnych błędów, a także generowania do raportów statystycznych.

 1. Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2.1 powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie prawnej wskazanej w RODO.

Skontaktuj się

Masz pytania? Napisz, zadzwoń.

E-mail:

kontakt@libertymarine.pl

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Liberty Corp Sp. z o.o. z siedzibą ul Dąbrowskiego 207/213 93-231 Łódź