MAREX

330 SCANDINAVIA

POWERBOAT OF THE YEAR 2022

360 CABRIOLET C

PEŁNA SYMBIOZA Z NATURĄ

375 MAREX

WYJĄTKOWE OSIĄGI

373 AFT CABIN C

CZYSTY SPORT

320 AFT CABIN C

UNIWERSALNY TOWAŻYSZ

310 SUN C

BLIZEJ SŁOŃCA